Russian Bears named to face the MTN Lions

Jan 18 • General News, International, National • 5057 Views • Comments Off on Russian Bears named to face the MTN Lions

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Russian Bears:

15. Igor Klyuchnikov
14. Andrey Otrokov
13. Yaroslav Rechnev
12. Alexey Makovetskiy
11. Mikhail Babaev
10. Sergey Yanyushkin
9. Alexander Yanyushkin
8. Victor Gresev
7. Artem Fatakhov
6. Andrey Temnov
5. Maxim Kiselev
4. Alexander Voytov
3. Innokentiy Zykov
2. Valeriy Tsnobiladze
1. Grigory Tsnobiladze

16. Alexey Volkov
17. Sergey Novoselov
18. Evgeny Pronenko
19. Pavel Kvernadze
20. Pavel Butenko
21. Alexey Shcherban
22. Sergey Sugrobov
23. Igor Kurashov

Related Posts

« »